I.Lotharingiai Ferenc (1708-1765)

 Lotharingiai Ferenc távoli rokona volt VI. Károly német-római császárnak, aki úgy tervezte, hogy leányát, Mária Teréziát Ferenchez adja nőül. Házába hívta, fiaként nevelte az igen érdeklődő és éles eszű fiatalembert, hogy méltó legyen majdan a lányához. 1729-ben örökölte meg apjától a Lotharingia és Bar hercege címet. 1732-ben VI. Károly (aki III. Károly néven volt magyar király) Magyarország helytartójának nevezte ki, ebben a funkciójában nem sok érdemlegeset tett. 1733-ban VI. Károly összeütközésbe került Franciaországgal, minek következményeként megkérte Ferencet, hogy mondjon le Lotharingiáról, mert csak akkor kapja meg Mária Terézia kezét. Ferenc beleegyezett és megkapta VI. Károlytól a házassági engedélyt. 1736-ban szerelmi házasságot kötött Mária Teréziával, 3 hónapra Toszkánába utaztak. Nem tudni, hogy ekkor kívánta-e meg a Toszkána feletti uralkodást, de amikor a Toszkán nagyhercegség Gian Gastone halála után Medici uralkodó nélkül maradt 1737-ben, akkor VI. Károly felajánlotta Ferencnek kárpótlásként Lotharingia helyett Toszkánát, így többi tisztsége mellett 1737-től haláláig Toszkán nagyherceg is volt. A jelek szerint annyira nem érdekelte Toszkána, 1738-ban töltött ott 3 hónapot, az állam vezetését egy régensre bízta és a továbbiakban nem sokat foglalkozott Toszkánával..
1740-ben meghalt VI. Károly, a már sokkal korábban kiadott Pragmatica Sanctio alapján lánya, Mária lett az örököse a Habsburg örökös tartományoknak, de ezt a legtöbb tartomány nem fogadta el, így elkezdődött az osztrák örökösödési háború. Hosszú, európai méretű háborúskodás után előbb VII. Károlyt, majd halála után, 1745-ben Lotharingiai Ferencet német-római császárrá kiáltották ki I. Ferenc néven.

Az utolsó élő Medici leszármazott, Anna Máris Lujza nagyon erényes hölgy volt. Az osztrákok megérkezése után is a Pitti palotában maradhatott haláláig. Ekkor már ő volt a tulajdonosa Firenze páratlan műkincs gyűjteményének. Végrendelete alapján a gyűjtemény tulajdonosa a Toszkán Nagyhercegség maradt, de azzal a feltétellel, hogy műkincset onnan elvinni soha, semmikor nem szabad, és lehetővé kell tenni a polgároknak, hogy láthassák őket. Ezek a műkincsek lettek az anyagai Firenze ma is működő múzeumainak. Anna Mária Lujza koporsóját zokogó firenzeiek tömege kísérte végső útjára.

A firenzei nép gyűlölte a Habsburgokat, de bele kellett törődniük, hogy leverték a Medici címereket és helyükre császári sasos, lotaringiai keresztes és firenzés liliomos címert helyeznek fel az épületekre. Azért nem voltak nagyon rossz gazdái Toszkánának, sok reform után helyrerázták az oly sokáig elhanyagolt államot. Toszkána nagyhercegi címét Lotharingiai Ferenc örökösei viselték 1860-ig, az egységes Olaszország létrejöttéig (a Napóleoni időszakot kivéve).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése